ORZAMENTO 2012

 

ESTADO DE GASTOS

Cap铆tulo

Denominaci贸n

Orzamento 2012

Orzamento 2011

EUROS

%

EUROS

%

A.1

OPERACI脫NS CORRENTES

1.060.513,50

95,369

1.174.623,00

95,621

1

Gastos do Persoal

509.895,02

45,853

578.763,23

47,115

2

Gastos correntes en bens e servizos

535.557,48

48,161

583.890,50

47,532

3

Gastos financeiros

8.981,50

0,808

5.586,47

0,455

4

Transferencias correntes

6.079,50

0,547

6.382,80

0,520

A.2

OPERACI脫NS DE CAPITAL

51.495,50

4,179

53.788,00

3,367

6

Investimentos reais

46.466,50

4,179

41.357,00

3,367

7

Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

B)

OPERACI脫NS FINANCEIRAS

5.029,00

0,452

12.431,00

1,012

8

Activos financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Pasivos financeiros

5.029,00

0,452

12.431,00

1,012

 

TOTAL GASTOS

1.112.009,00

100,00

1.228.411,00

100,00

 

ESTADO DE INGRESOS

Cap铆tulo

Denominaci贸n

Orzamento 2012

Orzamento 2011

EUROS

%

EUROS

%

A.1

OPERACI脫NS CORRENTES

1.111.995,45

99,999

1.181.307,76

96,166

1

Impostos directos

326.194,00

29,334

258.012,00

21,004

2

Impostos indirectos

50.030,00

4,499

65.040,00

5,295

3

Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos

194.745,54

17,513

221.436,97

18,026

4

Transferencias correntes

529.423,87

47,610

626.622,19

51,011

5

Ingresos patrimoniais

11.602,04

1,043

10.196,60

0,830

A.2

OPERACI脫NS DE CAPITAL

11,15

0,001

47.099,14

3,834

6

Alleamento de investimentos reais

3,00

0,00

3,00

0,00

7

Transferencia de capital

8,15

0,001

47.096,14

3,834

B)

OPERACI脫NS FINANCEIRAS

2,40

0,00

4,10

0,00

8

Activos financeiros

1,80

0,00

3,10

0,00

9

Pasivos financeiros

0,60

0,00

1,00

0,00

 

TOTAL INGRESOS

1.112.009,00

100,00

1.228.411,00

100,00

 

emprende en 3