Parroquia: Remesar, San Xoan de

Conta cos núcleos de A Portaxe,Ontaiña, Penacoba e Remesar,agrupando a 54 habitantes.A primeira referencia a Remesar, aparece nun documento da Catedral de Lugo, do ano 891, no que se cita como lugar do Val de Lemos. Posteriormente, Juan de Padromao abade de Castro de Rei, fai carta de foro, no 1502, sobre varias casas e herdanzas desta parroquia.A igrexa parroquial data do s.XVII.Trátase dun edificio con dúas naves, de planta rectangular e muros de mampostería de pizarra enlucidos, con cuberta de madeira e pizarra a dúas augas. En A Portaxe sitúase a Capela da Virxe dos Dolores, do s.XVIII aínda que moi reformada. Destaca en Penacoba, a Ferrería do mesmo nome, da que temos unha primeira referencia no ano 1780.Presenta un bo estado de conservación, conservando a fragua, o mazo, os foles, a maquinaria hidráulica en xeral en funcionamento gracias a súa restauración.No mesmo lugar atopamos o Muíño de Penacoba, tamén ben conservado.En A Portaxe consérvanse restos do Muíño do Fidalgo.

emprende en 3