Parroquia: Rubian, Santiago de

 

 

369 habitantes agrupados nunha única entidade: Rubián.A nota máis antiga desta parroquia aparece nun documento da Catedral de Lugo, datado o 17 de novembro de 1202. A igrexa parroquial, do s.XVIII,ten planta rectangular. A capela maior, diferenciada en planta da nave por ser máis estreita, antecédea un arco de medio punto en granito, e ten a sancristía adosada. De grande importancia na parroquia é a Capela do Ecce Homo, do s.XVIII.Trátase dun edificio de planta en T, con muros de mampostería en pizarra. A nave, con cuberta a dúas augas en madeira e pizarra, comunica coa capela maior, diferenciada desta en planta e alzado e con cuberta a catro augas, por un arco de medio punto.

emprende en 3