RUTA PENACOBA

Lonxitude:  7,6 Km.
Dificultade: Baixa.
Duración:   2h e 30 m

plano ruta penacova0002
A histórica ferrería de Penacoba no municipio de Bóveda é xunto a de Seoane do Courel, a única da provincia de Lugo que foi restaurada de forma íntegra. As obras concluíron en xullo de 1966 e dende entón a antiga fábrica de ferro está aberta ás visitas turísticas. Unha ruta circular de 7,6 km enlaza a localidade de Rubián coa ferrería de Penacoba.

 

A auga que move o antigo mecanismo hidráulico procede do río Penacoba. Para alimentalo construíuse na canle unha presa en forma de cuña. A pedra foi colocada de canto, creando unha sólida estrutura ancorada en ambas as marxes do río sobre roca firme.
A súa función é elevar o nivel do caudal para que a auga desvíese e sexa conducida por unha canle de 250 metros de lonxitude até o banzado (depósito de auga) da ferrería. Rodicio enfuncionamiento Varios tramos desta canle, o depósito de auga e algunha das dependencias onde se aloxa o enxeño hidráulico foron escavados na roca viva. Desde o depósito, a auga cae desde unha altura de 8 metros a través de dúas canles ou condutos de madeira sobre as dúas rodas (rodicios) que accionan un gran mazo de laminar ferro e os fols (barquines) que avivan o lume de fráguaa.
Sobre o río habilitáronse dúas pontes de madeira, un para acceder a unha fonte de augas ferruginosas e o outro para dar acceso ao antigo camiño que vai a Remesar. De aquí tamén parte unha ruta de sendeirismo coñecida como A Pena dúas Mouros, que empeza xunto á ferrería e discorre por ambas as beiras do río Penacoba, entre prados e bosques de castiñeiros

 

A ruta comeza á saída da localidade de Rubián pola estrada que vai a Eimer. Ós poucos metros hai que torcer á esquerda e tomar unha pista asfaltada. Camiñamos por ela 300m ata chegar á altura do antigo camiño que sae a dereita da estrada e polo cal nos desviaremos. Uns 700m máis adiante tomamos un desvío á esquerda, ata saír a estrada que vai a Penacoba. Hai que torcer á esquerda e camiñar uns metros pola estrada para retomar de novo o camiño.

Outros 100m e saímos a estrada que vai a Remesar. Xiramos á dereita e camiñamos á beira da estrada. No km 2,4 a estrada cruza o río Penacoba. Seguimos camiñando por ela uns 300m, e pouco antes de chegar a aldea de Souto, hai que desviarse á dereita en dirección a Penacoba. Neste tramo a ruta vai en paralelo o río Penacoba, entre prados e vexetación autóctona.

No km 4,4 cruzámo-lo río Penacoba á altura do muíño, e máis adiante tomamos a estrada que nos levará de regreso a Rubián. No km 5,4 saímos a estrada que ven de Rubián e vai a Penacoba e Vilarbuxán. Despois de xirar á dereita e camiñar uns 400m desviámonos á esquerda por un camiño que atravesa o Alto do Pico e comezamos a baixar en dirección a Rubián. No km 6,9 da ruta hai unha bifurcación, na que torceremos á dereita ata o km 7,4, onde se sae a unha pista. Aí tomamos un desvío á esquerda para entrar en Rubián despois de percorrer 200 m.

emprende en 3