PROXECTO TÉCNICO DA OBRA DENOMINADA: “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS NO CONCELLO DE BÓVEDA

PROXECTO TECNICO MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS-2016

 INVESTIMENTO INCLUIDO NO PLAN MARCO MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS-2016, SUBVENCIONADO  POLA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER), SUBVENCIONADA POR IMPORTE DE 53.958,00 EUROS.

INVESTIMENTO TOTA:65.289,18 €.

emprende en 3